Stavební Zywiec
TECHNOLOGIE

Naše technologie

Ukázka stavby

Více informací
Další informace k nabídkám
Pošli svůj dotaz

Vyplň formulář a pošli svůj dotaz

Více informací
Oprávnění

Prohlédni naše oprávnění

Dokumenty k nahlédnutí

Více informací
łść
Projekty EU

Využíváme dotaceOperační program:
Regionální operační program Województwa Ślaskiego pro období 2007-2013

Heslo programu:
"Regionální operační program Województwa Ślaskiego – reálná odpověď na reálné potřeby"

Příjemce:
KONSTRUKCJE ŹYWIEC S.C. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki

Hodnota projektu: 615 011,60 PLN ( 9 690 000,-Kč)

Hodnota dofinancování: 49 977,97 PLN (449 000,-Kč)

Projekt:

"Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy 'Konstrukcje Żywiec' s.c. poprzez transfer i komercjalizację nowoczesnych rozwiązań technologicznych w procesach produkcji"

Cílem projektu spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu Województwa Ślaskiego (RPO WSL) je získání převahy na trhu a konkrurenceschopnost firmy Konsturkce Źywiec mezi producenty ocelových hal. Vybudování komerční převahy zakládá na transferu a komercionalizaci inovačních technologických řešení s cílem jejich využití v procesu výroby lehkých konstrukcí ocelových hal pro průmysl, obchod a stavebnictví.

Realizace projektu je spojena hlavně s využitím inovace procesů spojených s automatizací procesů svařování podélných elementů konstrukcí hal dvěma hořáky současně. Hlavní část prostředků z dofinancování RPO WSL projektu je určena hlavně pro nákup svařovacího vybavení, umožňujícího automaticaci procesu svařování částí konstrukcí o délce do 15m u podélného svařování, do 1,5m u příčného svařování a do 1,5m u svislého svařování. Nákup vybavení dovoluje také svařování stěn s různou geometrií a výrobu příčných svárů. Zakoupené svařovací vybavení bylo prověřeno jak v našem kraji tak v celém světě při řešení konstrukčních zadání za období více než 3let. Nákup zařízení zahrnuje také pomocný mostový jeřáb pojíždějící po horní přírubě jeřábové dráhy o rozpětí kolem 12m a zátěžové hmotnosti 6,3t. Jeřáb je ovládán pomocí rádiových vln a umožňuje přemisťování konstrukčních částí mezi jednotlivými technologickými etapami výroby ocelových hal a jejich součástí.

V rámci projektu financování z prostředků RPO WSL byla provedena rekonstrukce výrobní haly s cílem maximalizace efektivity výroby a příprava haly pro nová technologická a instalační zařízení a stroje. Rekonstrukce se týkala plochy 2 565,5 m2 haly, z toho 1 800m2 bylo rekonstruováno z dotací RPO WSL. V rámci rekonstrukce byly provedeny tyto práce:

 • rekonstrukce střechy, zhotovení zateplení a nové krytiny střechy,
 • vyměna zničených střešních světlíků za moderní termoizolační hliníkové světlíky
 • výměna oken za termoizolační,
 • výměna vjezdových vrat do výrobní haly za zateplená sekční vrata,
 • výměna nefungujícího topení za moderní ohřívače vody a vzduchu,
 • zateplení obvodových stěn haly polystyrénem, obklad stěn trapézovým plechem,
 • zhotovení pomocných součástí pro jeřáb.

PROJEKT SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE Z EVROPSKÉHO FONDU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍCHO PROGRAMU Województwa Ślaskiego PRO OBDOBÍ 2007-2013.

Základní informace na téma Regionálního operačního programu Województwa Ślaskiego pro období 2007-2013 je možno najít na stránkách: www.rpo.silesia-region.pl

Operační program:
Regionální operační program Województwa Ślaskiego pro období 2007-2013

Heslo programu:
"Regionální operační program Województwa Ślaskiego – reálná odpověď na reálné potřeby"

Příjemce:
KONSTRUKCJE ŹYWIEC S.C. Jerzy Obrocki, Maciej Obrocki

Hodnota projektu: 1 528 660,- PLN ( 9 171 000,-Kč)

Hodnota dofinancování: 750 000,- PLN (4 500 000,-Kč)

Projekt:

"Modernizace a zvyšování efektivity exportu společně s růstem pracovních míst jako nástroj vybudování konkurenční převahy firmy ´Konstrukce Źywiec´s.c."

Cílem spolufinancovaného projektu z prostředků RPO WSL je vybudování konkurenční převahy firmy Konstrukce Źywiec S.C. na polském i mezinárodním trhu společně s růstem počtu pracovních míst. Získat tuto převahu chceme díky modernizaci vybavení a částečné automatizaci technologického procesu výroby ocelových konstrukcí. Díky těmto zlepšením můžeme dodávat kvalitnější produkty zejména s ohledem na jakost a rozšíření o nové služby (orýsování, řezání, vrtání, frézování a značkování velkorozměrových konstrukcí). Automatizace výrobního procesu se týká eliminace ruční fáze orýsování, řezání, vrtání, frézování otvorů a značkování hotových produktů.

Investice je svázaná s rozvojem již provozované činnosti a je založena na zavedení inovačních procesů – automatizace fáze vyznačování míst a parametrů montážních otvorů v konstrukcích a jejich označení v technické dokumentaci. Inovace v technologickém procesu zajišťuje automatická linka pro řezání a vrtání. U této linky budou uplatněna nová technická a technologická řešení uplatňovaná v celém Polsku během posledních 3 let.

Součástí automatické linky pro řezání a vrtání jsou tato zařízení:

 • automatická pásová řezačka (umožňuje rychle a precizně řezat materiál na požadované délky),
 • automatická vrtací jednotka (umožňuje výrobu otvorů různého typu v různých kovech dle zadané technické dokumentace),
 • automatický systém pro podávání materiálu (dovoluje přemisťování kovových profilů na podávači během práce stroje),
 • jednotka orýsování a značkování (velice důležitá při výrobě složených a komplikovaných konstrukcí),
 • inženýrský program 3D CAD/CAM verze OEM umožňuje virtuální vizualizaci trojrozměrných modelů,

V rámci projektu realizovaného z prostředků RPO WSL byly také následující práce:

W ramach remontu wykonano:

 • rekonstrukce prostoru pro zaměstnance o ploše 141 m 2,
 • likvidace 6 prahů,
 • výměna dřevěných oken za termoizolační – 5ks,
 • výměna zábradlí,
 • vybudování sanitárního zařízení pro osoby tělesně postižené.

PROJEKT SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE Z EVROPSKÉHO FONDU REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍCHO PROGRAMU Województwa Ślaskiego PRO OBDOBÍ 2007-2013.

Základní informace na téma Regionálního operačního programu Województwa Ślaskiego pro období 2007-2013 je možno najít na stránkách: www.rpo.silesia-region.pl